แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับ Java จนได้ เนื่องจากโปรเจค 1 ใช้ java 1.7  มีโปรเจคใหม่ต้องใช้ java 1.8

ลองหาไปเรื่อยๆ ก็เจอ bash script ตัวนึง ใช้งานง่ายมาก แถมไม่ต้องติดตั้งอะไรเลย แค่เขียน script ไปวางตามนี้

เปิด terminal มาแล้ว พิมพ์  CD  เพื่อไปที่ home ของตัวเอง

จากนั้นพิมพ์  nano .bash_profile   เพื่อเปิด/สร้างไฟล์ bash

จากนั้นเคาะลงมาข้างล่าง แล้วแปะเพิ่ม script นี้ลงไป

กด control + o และกด enter สำหรับ save
จากนั้น กด control + x เพื่อออกจาก nano editor
เสร็จแล้วพิมพ์ . ~/.bash_profile เพื่อทำการ reload bash script ที่ทำไป

ลองมาเทสดู
การสลับ java version ทำได้โดยพิมพ์  java7 หรือ java8  ดูผลเทสด้านล่าง

javis-n09$ java7
javis-n09$ java -version
java version “1.7.0_80”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_80-b15)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.80-b11, mixed mode)

javis-n09$ java8
javis-no9$ java -version
java version “1.8.0_92”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_92-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.92-b14, mixed mode)

 

ง่ายและคลีนดีจริงๆ ถูกใจครับ  :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D  

 

 

(Visited 60 times, 1 visits today)

Leave a Reply